BASISMODULE

Home / BASISMODULE

UITGEBREIDE INHOUD

 • Jaarcijfers opstellen ten behoeve van winstaangifte
 • Aangifte inkomstenbelasting voor u en uw partner
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Publicatiebericht jaarcijfers opstellen
 • Deponering jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel
 • Afschrijving boeken over investeringen
 • Loonjournaalpost boeken
 • Beoordeling boekingen en terugkoppeling bevindingen
 • Dossiervorming volgens wettelijke vereisten
 • Controle van voorlopige aanslagen Belastingdienst

VOORWAARDEN BASISMODULE

ADMINISTRATIEVE/FISCALE DIENSTVERLENING VAA

 

Wij vinden het als kantoor belangrijk om mee te gaan met de ontwikkelingen in de branche. Derhalve zorgen wij ervoor dat wij investeren in de nieuwste ontwikkelingen op softwaregebied. Zodat u gebruik kunt maken van de nieuwste digitale ontwikkelingen binnen onze branche. Hiervoor hebben wij als kantoor ervoor gekozen om samen te werken met Unit4 en Basecone. Tevens kunt u zelf kiezen voor een andere softwareleverancier indien u dat wenst, wij adviseren u hier graag over.

 

Onze dienstverlening is opgebouwd uit verschillende modules. U kiest zelf per module welke optie het beste bij u past. Dit betekent dat u uw administratie volledig of in delen bij ons kunt uitbesteden. Afhankelijk van uw wensen!

 

De prijs per module wordt bepaald op basis van de hoeveelheid facturen die u per jaar heeft. Deze categorie (A,B,C,D,E,F,G) wordt jaarlijks beoordeeld of deze nog juist is. Bij minder facturen dan uw afgesloten categorie wordt de prijs voor de module vanaf het volgende boekjaar naar beneden bijgesteld. Bij meer facturen dan de afgesloten categorie wordt de prijs voor de module van het volgende boekjaar naar boven bijgesteld. De prijswijziging wordt dus niet met terugwerkende kracht gedaan.

 

De boekingen die gedaan zijn, moeten voldoen aan een aantal eisen. Indien wij constateren dat consequent onderstaande voorwaarden niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om uw module om te zetten inclusief desbetreffende prijsverandering. Hierover ontvangt u van ons vooraf bericht.

VOORWAARDEN BASISMODULE

 

(deze voorwaarden zijn van toepassing als u uitsluitend de module Basis bij ons afneemt)

Deze module betekent voor u dat u alle overige modulen inkoop, verkoop, bank, kas en btw aangifte zelf boekt in een boekhoudpakket naar keuze en dat u bij ons de door u geboekte administratie aanlevert via lijst met grootboekmutaties, balans, V&W rekening, openstaande debiteuren en crediteurenlijst en een auditfile*.

 

U bent vrij in de keuze van boekhoudpakket software. Hierover kunnen wij u wel adviseren!

* NB: Software moet wel een auditfile per periode als output kunnen genereren.

 

Bij aanleveren van de stukken controleren wij uw boeking op een 7- tal essentiele boekhoudkundige onderdelen.
Uit deze controle volgt een GO / NO GO voor het samenstellen van de jaarrekening. Bij GO gaan wij door met samenstellen van uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting op basis van uw boekingen. Bij NO GO ontvangt u van ons een lijst met bevindingen die u kunt corrigeren. Hiervoor krijgt u van ons 10 werkdagen de tijd om de boekingen te herstellen. Of wij doen (= na 10 dagen) de benodigde correcties. U ontvangt van ons dan een factuur voor de tijd die wij hebben besteed aan het verwerken van de correctie.

Het uurtarief bedraagt E 85,- excl. BTW.

 

Basismodule betekent voor u dat u geen gebruik kunt maken van ons gratis servicepakket met onder andere gratis telefonische ondersteuning op boekhoudkundig gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de boekingen en het naleven van fiscale regels en het indienen van BTW- aangifte en eventuele ICP-aangiften.
Mocht u toch vragen hebben dan kunnen wij u ondersteunen, maar dan ontvangt u van ons een factuur voor de bestede tijd.

Ter ondersteuning van uw boekingen kunnen wij een maandelijkse of een kwartaal check uitvoeren op uw boekingen of bovenstaande punten goed gaan. Hiervoor is het wel van belang dat wij toegang tot uw administratie hebben.

Bij afname van alle modulen is telefonische ondersteuning op administratief gebied inbegrepen.

EISEN AANGELEVERDE BOEKHOUDING

De door u aangeleverde boekhouding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vraagposten
  Alle vraagposten zijn opgelost
 • Tussenrekening
  Saldo is nul
 • Investeringen
  Ingeboekt op aparte grootboekrekening
 • Debiteuren / crediteuren
  Openstaande posten zijn verklaarbaar
 • Kruisposten
  Staan op nul
 • Beginbalans
  Sluit met voorgaande jaarrekening
 • Inkoop en verkoop
  Facturen zijn op de juiste grootboekrekeningen geboekt
 • Banksaldi
  Sluiten aan met bankafschrift

AANVULLENDE DIENSTEN

MAANDRAPPORTAGE VAN UW BOEKINGEN

Ter ondersteuning van uw boekingen kunnen wij een maandelijkse controle uitvoeren op uw boekingen of bovenstaande punten goed gaan. Dit gaat uitsluitend op uw verzoek en alleen als u met de software van Unit4 werkt.

KWARTAALRAPPORTAGE VAN UW BOEKINGEN


Ter ondersteuning van uw boekingen kunnen wij een kwartaalcontrole uitvoeren op uw boekingen of bovenstaande punten goed gaan. Dit gaat uitsluitend op uw verzoek en alleen als u met de software van Unit4 werkt.

ONDERSTEUNING OP UURBASIS

Hulp bij uw administratie op maat.

 • € 85 per uur

KREDIETRAPPORTAGE


Banken hebben de rapportages nodig voor het beoordelen van een kredietaanvraag of lopend krediet. Denk aan de jaarrekening op fiscale grondslag en bank-specifieke gegevens.

 • prijs op aanvraag

Probeer Unit4 Multivers Online 30 dagen gratis!

Geheel vrijblijvend – proefabonnement stopt automatisch

Probeer nu 30 dagen gratis