SALARISADMINISTRATIE

Home / SALARISADMINISTRATIE

PERSONEEL?
WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

CONTACT

SALARISADMINISTRATIE VOLLEDIG VERZORGD

SALARISVERWERKING

Voor u als ondernemer is het fijn om de rompslomp met betrekking tot de maandelijkse salarisadministratie uit handen te geven, zodat u tijd heeft om u bezig te houden met uw bedrijf. Vagevuur Administratie & Advies kan deze werkzaamheden voor u verrichten. Wij hebben ervoor gekozen om de salarisadministratie in-house onder te brengen. Dat betekent voor u als ondernemer dat u voor uw financiële administratie en salarisadministratie één aanspreekpunt heeft.

 

De volgende salarisverwerkingen maken onderdeel uit van de salarisadministratie

 • periodieke loonaangifte
 • uitdraai journaalpost
 • loonstroken maken
 • betaallijst incl SEPA
 • jaaropgave per medewerker
 • loonstroken beschikbaar stellen

PRIJS PER LOONSTROOK


Voor de salarisverwerking werken wij met een prijs per loonstrook. Per medewerker zijn 13 loonstroken nodig (12x loonstrook + 1x jaaropgave). Dit betekent voor u dat u per maand uitsluitend betaalt voor het aantal afgenomen stroken van de betreffende maand. Voor de jaaropgaven betekent dit dat u betaalt voor het aantal medewerkers die u gedurende het jaar in dienst heeft gehad.

PRIJZEN EXCLUSIEF BTW


EEN ONDERNEMING MET 4 MEDEWERKERS

Bij een onderneming zijn 4 medewerkers in-dienst, derhalve komt deze onderneming bij ons in de categorie van 2-5 medewerkers.De prijs per loonstrook bedraagt € 17,50.Op jaarbasis is dat voor 1 medewerker € 227,50 (13 x € 17,50).
Totale kosten voor uw onderneming op jaarbasis bedragen 4 x € 227,50 = € 910,- .Ervan uit gaande dat aan het begin en het einde van het jaar dezelfde medewerkers in dienst zijn.

Pensioenaangifte verzorgen maakt geen onderdeel uit van de module salarisadministratie. Niet ieder bedrijf heeft hiermee te maken, derhalve zou de prijs voor salarisadministratie hoger moeten zijn als dit onderdeel er deel van uit maakt. Hetzelfde geldt voor het bijhouden van de verlofuren op de strook. Dat is optioneel. Of u er als ondernemer mee te maken krijgt is afhankelijk van de cao waartoe u behoort.

Wij kunnen pensioenaangifte en aanmelding wel voor u verzorgen. Hiervoor is echter geen vaste prijs af te spreken en wordt op basis van ons uurtarief aan u gefactureerd.

ANDERE PERSONEELSDIENSTEN

Daarnaast is mogelijk om de volgende personele zaken aan ons uit te besteden:

 • – loonkostenberekeningen
 • – pro-forma berekeningen
 • – opstellen arbeidsovereenkomsten
 • – vaststellingsovereenkomst
 • – aanmelding pensioenfonds
 • – correspondentie contact UWV,verzekeraars en pensioenfonds